Πρόγραμμα υποτροφιών και εργασίας από ΙΚΥ και Εθνική

ypotrofies

ypotrofies

Την προκήρυξη εκατό θέσεων υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, με σκοπό την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών πρώτου κύκλου (μάστερ) στην Ελλάδα σε τέσσερις επιστημονικούς τομείς, ανακοίνωσε το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Οι φοιτητές θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να κάνουν πρακτική άσκηση για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ανάλογα με τον τόπο σπουδών, στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη. Μετά το πέρας των μεταπτυχιακών σπουδών, η ΕΤΕ θα προσλάβει τους υποτρόφους του προγράμματος με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, για δύο έτη.

Οι υποτροφίες αφορούν υποψηφίους με βαθμό πτυχίου από 7,00 και άνω, που θα εγγραφούν στο πρώτο εξάμηνο μεταπτυχιακού προγράμματος ειδίκευσης της Ελλάδας, διάρκειας από 18 έως 24 μήνες, συμπεριλαμβανομένης και της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να έχουν παρέλθει πλέον των τεσσάρων ετών από το έτος κτήσης του πρώτου βασικού πτυχίου του υποψηφίου.

Επίσης, στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος, το ΙΚΥ προχωρεί στην προκήρυξη δέκα θέσεων υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα σε εξειδικεύσεις του επιστημονικού τομέα «Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες».

Πληροφορίες παρέχονται από το τμήμα Διαγωνισμών του ΙΚΥ στα τηλέφωνα 210 3726394, 395 και 346 και στα γραφεία του ΙΚΥ.

πηγή: aftodioikisi.gr