Πρόγραμμα 380 ωρών για 4.000 ανέργους 18-24 ετών

H Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) ξεκινά την υλοποίηση της πράξης «Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου».

Η πράξη αποσκοπεί στη συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων 4.000 ανέργων και οικονομικά μη ενεργών νέων, σε αντικείμενα του λιανικού εμπορίου, και ο εφοδιασμός τους με τις κατάλληλες γνώσεις και μεθοδολογίες, ώστε να ενταχθούν απρόσκοπτα τα επόμενα χρόνια στην ελληνική αγορά εργασίας απασχολούμενοι στον κλάδο. Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 380 ώρες (120 ώρες θεωρία και 260 πρακτική άσκηση).

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα δίνονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.esee-emporio.gr.