Πρόσληψη καθαρίστριας για το Γυμνάσιο – Λύκειο Αρεόπολης

katharistria

katharistria

H Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανατολικής Μάνης ανακοίνωσε την πρόσληψη μιας καθαρίστριας με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου και αντικείμενο τον καθαρισμό των χώρων του σχολικού κτιρίου γυμνασίου – λυκείου Αρεόπολης, για το σχολικό έτος 2015-2016, μετά από κενό που δημιουργήθηκε.

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τον καθαρισμό των αιθουσών διδασκαλίας, των γραφείων και όλων των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου σε καθημερινή βάση. Οι υποψήφιοι/-φιες θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων τους, να μην έχουν καταδικαστεί και να μην είναι φυγόπονοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 4/12 και η υποβολή τους θα γίνεται στo γραφείo του διευθυντή του λυκείου Αρεόπολης (τηλέφωνο επικοινωνίας 27330 56200) και στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (κτίριο δημαρχείου Γύθειο, 1ος όροφος, κ. Αργειτάκου τηλέφωνο επικοινωνίας 27333 60348).