Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες ταχυμεταφορών

taxymetafores

taxymetafores

Ο δήμος Σπάρτης γνωστοποιεί στις επιχειρήσεις ταχυμεταφορών που εδρεύουν στη Σπάρτη ότι ενδιαφέρεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών ταχυμεταφορών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του για το έτος 2014.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο δημαρχείο, στην οδό Γκορτσολόγου 52, 3ος όροφος, υπόψιν κ. Στρατηγάκου, έως την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου.

Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει το κόστος των βασικών υπηρεσιών, καθώς και τις πρόσθετες υπηρεσίες ή τα λοιπά προσφερόμενα προνόμια και εκπτώσεις.