Πρόσκληση ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας από το Δήμο Ανατολικής Μάνης

dimos Anatolikis Manis logo

dimos Anatolikis Manis logo

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού του Δήμου Ανατολικής Μάνης επιθυμεί να καλύψει τις παρακάτω ειδικότητες, με προσωπικό μόνιμο ή ΙΔΑΧ, από άλλους ΟΤΑ α΄ ή β΄ βαθμού με το πρόγραμμα της εθελοντικής κινητικότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.4223/2013, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν (προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως τις 30/9/2014):

Κλάδος

Ειδικότητα

Αριθμός Θέσεων

Σχέση Εργασίας

ΔΕ

Μαγείρων

1

Μόνιμος ή ΙΔΑΧ

ΠΕ

Νηπιαγωγών

1

Μόνιμος ή ΙΔΑΧ

ΥΕ

Καθαριστριών

2

Μόνιμος ή ΙΔΑΧ

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι θα πρέπει να κατέχουν τα τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία θα μεταταχθούν. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με την κ. Καρνιάτη στα τηλέφωνα 27333 60349 ή 27333 60348.