Πρόσκληση σε ανέργους για συμμετοχή στην πράξη “Αγροτουριστικές δράσεις στη Μάνη”

ENAGRON logo

ENAGRON logo

Η αναπτυξιακή σύμπραξη “ΕΝΑΓΡΟΝ”, που υλοποιεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου την πράξη με τίτλο “Αγροτουριστικές δράσεις στη Μάνη” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού”, προσκαλεί ανέργους, εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στις δράσεις της.

Η πράξη “Αγροτουριστικές δράσεις στη Μάνη” στοχεύει στην ανάπτυξη μιας ενεργητικής πολιτικής υποστήριξης και κοινωνικής ένταξης 80 ανέργων ωφελουμένων. Σύμφωνα με το σχέδιο, οι αναμενόμενες νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν θα αφορούν νέες κοινωνικές επιχειρήσεις και νέες επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς, όπως για παράδειγμα στον τομέα του αγροτικού τουρισμού και της πράσινης επιχειρηματικότητας, χωρίς αυτό να λειτουργεί δεσμευτικά για κάποια επιχείρηση σε κάποιον άλλο τομέα. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί τοποθέτηση ανέργων στον ιδιωτικό τομέα, σε συναφή αντικείμενα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους φορείς υλοποίησης, τις δράσεις που θα υλοποιηθούν, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα διακαιολογητικά, τα κριτήρια επιλογής και την υποβολή αιτήσεων, που θα ξεκινήσει στις 17/3 και θα λήξει στις 11/4/14, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα http://enagron-topsa.gr/.