Πρόσκληση συμμετοχής στο φόρουμ του Σωματείου ΑμεΑ Λακωνίας

Η διοίκηση του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας προσκαλεί όλους τους κοινωνικούς επιστήμονες και επιστήμονες υγείας να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για να συμμετάσχουν στο επιστημονικό forum πάνω στις τρεις θεματικές ενότητες “εκπαίδευση”, “αθλητισμός” και “κοινωνική ενσωμάτωση”, στο πλαίσιο της εφαρμογής των αρχών της σχεδίασης για όλους.

Την Κυριακή 16 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η δεύτερη τηλεδιάσκεψη, κατά τη διάρκεια της οποίας ολοκληρώθηκε η διαδικασία κατάθεσης προτάσεων των μελών, δημιουργήθηκαν οι τρεις ομάδες εργασίας, σύμφωνα με την προτίμηση των μελών και με κριτήριο την ισόποση και αναλογική ανάπτυξη των θεματικών, καθορίστηκε το πλάνο δράσης κάθε θεματικής, το χρονοδιάγραμμα για τις επόμενες τηλεδιασκέψεις, καθώς και για την παρουσίαση των πορισμάτων των ομάδων εργασίας σε ημερίδα στη Σπάρτη, πιθανότατα στα μέσα Δεκεμβρίου. Τονίστηκε, ιδιαίτερα, η ανάγκη υποβολής ρεαλιστικών προτάσεων, ικανών να τύχουν πρακτικής εφαρμογής.

“Σημειώνουμε”, αναφέρει το Σωματείο, “πως η έναρξη της λειτουργίας του forum αποτελεί το έναυσμα για μια συνεργασία διαρκείας, για την επεξεργασία ζητημάτων που αποτελούν αντικείμενο των κοινωνικών επιστημών, αλλά και για την πραγματοποίηση σειράς επιστημονικών forum και σε άλλα επιστημονικά πεδία, με στόχο την επεξεργασία και συνδιαμόρφωση τεκμηριωμένων και ρεαλιστικών ως προς την πρακτική εφαρμογή τους προτάσεων”.

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν παρακαλούνται να στείλουν ένα ηλεκτρονικό μήνυμα, στη διεύθυνση alexandrakistakis@gmail.com με τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Για την επίτευξη κάθε επόμενης τηλεδιάσκεψης είναι απαραίτητο να έχουν εγκαταστήσει στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους την εφαρμογή skype και να πραγματοποιήσουν τη διαδικασία εγγραφής τους ως χρήστη skype. Στη συνέχεια, πρέπει να στείλουν πρόσκληση σύνδεσης προς τον χρήστη liquid-takis, ο οποίος θα πραγματοποιήσει την κλήση όλων στην τηλεδιάσκεψη.