Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης

SFAMS logo

SFAMS logo

Κατόπιν µη επίτευξης απαρτίας κατά την πρώτη ηµεροµηνία σύγκλησης της τακτικής γενικής συνέλευσης (28 Φεβρουαρίου 2014), γνωστοποιείται στα µέλη του Σωµατείου Φίλων Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης “Παναγιώτης Σταματάκης” πως, βάσει του καταστατικού (άρθρο 12), αυτή θα πραγµατοποιηθεί οριστικά σήμερα Παρασκευή, 7 Μαρτίου, στις 8.00′ µµ, στην Πνευµατική Εστία Σπάρτης. Επαρκής θεωρείται οποιοσδήποτε αριθµός παρόντων µελών.

Υπενθυμίζεται ότι τα θέµατα ηµερήσιας διάταξης είναι η εκλογή προεδρείου της γενικής συνέλευσης, οι ανακοινώσεις του ∆Σ, ο απολογισµός πεπραγµένων του, οικονοµικός απολογισµός του έτους 2013 – έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής (συζήτηση – έγκριση – απαλλαγή ∆Σ) και τέλος η έγκριση προϋπολογισµού 2014.

ικαίωµα συµµετοχής στις εργασίες της γενικής συνέλευσης έχουν όλες οι κατηγορίες µελών, εφόσον είναι ταµειακώς εντάξει.