Έως 1500€ για τη φωτογράφιση του 34ου “Σπάρταθλον”: Σε εξέλιξη η υποβολή προσφορών

Στις 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί το 34ο “Σπάρταθλον”. Ο δήμος Σπάρτης ζητά μια διερευνητική άτυπη οικονομική προσφορά για τη φωτογράφιση των τερματισάντων αθλητών καθώς και για την αναπαραγωγή σε ηλεκτρονική μορφή (dvd) αναμνηστικών φωτογραφιών.

Η προσφορά θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
1) Δύο εκτυπωμένες φωτογραφίες ανά αθλητή κατά τον τερματισμό του, διαστάσεων 10Χ15 εκ. έκαστη.
2) Δύο φωτογραφίες των πρωτευσάντων αθλητών κατά την τελετή απονομής.
3) Το dvd θα περιέχει φωτογραφίες όλων των τερματισάντων και των πρωτευσάντων αθλητών σε ανάλυση τέτοια ώστε ο κάθε αθλητής να μπορεί να εκτυπώσει όσες φωτογραφίες θέλει.
4) Δημιουργία δύο dvd με το σύνολο των φωτογραφιών για χρήση του Αθλητικού Οργανισμού σε ανάλυση τέτοια ώστε να μπορούν να εκτυπωθούν οι φωτογραφίες.

Ως ανώτερο κόστος των παραπάνω εργασιών ορίζονται τα 1.500 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η παράδοση των παραπάνω προβλέπεται για το μεσημέρι της Κυριακής 2 Οκτωβρίου και ώρα 13.00′ σε ξεχωριστό φάκελο για κάθε αθλητή ο οποίος θα αναγράφει το νούμερό του και θα περιλαμβάνει ένα dvd και τις φωτογραφίες του. Ο τόπος παράδοσης θα οριστεί από τον Αθλητικό Οργανισμό.

Προσφορές θα υποβάλλονται μέχρι την Τετάρτη 7/9 και ώρα 14.00′ στα γραφεία του Αθλητικού Οργανισμού (Δωριέων 13-15). Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την ίδια μέρα και ώρα 14.15′.