Πρόσληψη δύο μαγείρων από τον Δήμο Ευρώτα

mageiriki

mageiriki

Ο δήμος Ευρώτα ανακοίνωσε την πρόσληψη δύο ατόμων ΔΕ μαγείρων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ευρώτα “Νικηφόρος Βρεττάκος”:

Υπηρεσία

Έδρα

υπηρεσίας

Ειδικότητα

ιάρκεια

σύµβασης

Αριθµός

ατόµων

ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ευρώτα “Νικηφόρος Βρεττάκος” για τη στελέχωση των δομών “Παιδικός σταθμός Σκάλας” και “Παιδικός σταθμός Βλαχιώτη”

Σκάλα

ΔΕ Μαγείρων

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/8/2015, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

2

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν στη διεύθυνση

ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ευρώτα “Νικηφόρος Βρεττάκος”

Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Ευρώτα

Ιωάννης Λιναρδάκου 5, Σκάλα Λακωνίας

ΤΚ 23051

(υπόψιν κ. Κωσταρέλου Σοφίας, δημοτικής υπαλλήλου)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 27353 60038.