Πρόσληψη δύο συνοδών για το Σπήλαιο Καστανιάς

spilaio Kastanias 2

Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πρόκειται να προσληφθούν δύο άτομα την καλοκαιρινή περίοδο για τη λειτουργία του σπηλαίου Καστανιάς:

Ειδικότητα

Αριθμός Ατόμων

Ειδικά Τυπικά Προσόντα

Χρονική Διάρκεια

ΔΕ συνοδός επισκεπτών σπηλαίου

2

Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

Δύο μήνες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης (Δ/νση Νεάπολη Λακωνίας, τηλέφωνο 27343 60115) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Κωστάκος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων της Δημοτικής Επιχείρησης.