Πρόσληψη εργατών στο Δήμο Μονεμβασίας

ergates kathariotitas

ergates kathariotitas

Ο δήμος Μονεμβασίας προχωρά στην πρόσληψη εργατών γενικών καθηκόντων για περιορισμένη απασχόληση (έως πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο) το μήνα Απρίλιο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά από τις 26 έως 30 Μαρτίου στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας. Αρμόδια υπάλληλος για την παραλαβή είναι η κ. Παναγιώτα Κολλιάκου.