Πρόσληψη καθαριστή/-στριας στη σχολική μονάδα του EEEEK Μυστρά

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης ανακοίνωσε ότι θα προβεί σε πρόσληψη ενός/μιας καθαριστή/-στριας με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Μυστρά.

Η ανακοίνωση, η έντυπη αίτηση, τυχόν διευκρινίσεις και πληροφορίες θα παρέχονται καθημερινά από Δευτέρα 10 Οκτωβρίου, κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες, από το γραφείο της επιτροπής (Ευαγγελιστρίας 93, τηλέφωνο 27313 61267). Οι συμπληρωμένες έντυπες αιτήσεις θα υποβληθούν αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο για το σκοπό αυτό, κατά τις ανωτέρω ημέρες και ώρες.

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών έχει οριστεί έως και την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου στις 14.00′.