Πρόσληψη πληροφορικάριου στην Περιφέρεια

Η περιφερειακή ενότητα Λακωνίας ανακοίνωσε την κάλυψη για οκτώ μήνες μιας θέσης ΤΕ Πληροφορικής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν στα γραφεία της υπηρεσίας.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 27313 63188.