Πρόσληψη πληροφορικάριου στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο δήμος Ανατολικής Μάνης ανακοίνωσε την κάλυψη για οκτώ μήνες μιας θέσης ΤΕ Πληροφορικής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ Σox.6 και να την υποβάλουν στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση: Δήμος Ανατολικής Μάνης, Ελευθερολακώνων 1, Γύθειο, ΤΚ 23200, υπόψιν κ. Μπερτζελέτου Μαρίας (τηλ. Επικοινωνίας: 27333 60344).