Πρόσληψη συνοδού για το Σπήλαιο Καστανιάς

spilaio Kastanias

spilaio Kastanias

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας (ΚΕΠΠΕΔΜ) ανακοίνωσε την πρόσληψη ενός ατόμου με ειδικότητα ΔΕ συνοδού επισκεπτών σπηλαίου (για το σπήλαιο Καστανιάς), για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, μέχρι και την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου στα γραφεία της υπηρεσίας, στη διεύθυνση “Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασιάς, Πλατεία Ηρώων 4, ΤΚ 23053, Νεάπολη Λακωνίας”, υπόψη κ. Θ. Κωστάκου (τηλέφωνο επικοινωνίας 27343 60115).