Πρόσληψη χειριστή μηχανημάτων στη ΔΕΥΑ Ανατολικής Μάνης

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Ανατολικής Μάνης ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (επτά μηνών) ενός ατόμου ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργου (εκσκαφέα – φορτωτή), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση “Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Ανατολικής Μάνης, Ακαδημαϊκού Ξανθάκη, Γύθειο, ΤΚ 23200”, απευθύνοντάς την στη γραμματεία, υπόψη κ. Ζαχαρία Τσιγκάκου (τηλ. επικοινωνίας 27330 24393).