Προκειμένου να αντιμετωπίσει τις κατεπείγουσες ανάγκες που προέκυψαν από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα της 7ης Σεπτεμβρίου, ο δήμος Σπάρτης ανακοίνωσε την πρόθεσή του να προσλάβει δεκαέξι άτομα:

  • 2 ΔΕ χειριστές μηχανημάτων έργου (εκσκαφέα – φορτωτή β’ ομάδας δ’ τάξης)
  • 4 ΔΕ οδηγούς
  • 10 ΥΕ εργάτες.

Πρόκειται για σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με διάρκεια από την υπογραφή της μέχρι και την 7η Μαρτίου 2017. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα sparti.gov.gr.