Πρώτη συνάντηση συλλογικών φορέων Σπάρτης

Το Ινστιτούτο Σπάρτης απευθύνει πρόσκληση σε φορείς, πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους, εθελοντικές ομάδες και μεμονωμένα πρόσωπα που εμπλέκονται στα πολιτιστικά και αθλητικά δρώμενα του δήμου Σπάρτης, να παρευρεθούν στην 1η συνάντηση συλλογικών φορέων του δήμου Σπάρτης την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου και ώρες 18.00′ – 21.00′ στην αίθουσα εκδηλώσεων του διοικητηρίου της ΠΕ Λακωνίας.

Στόχος της συνάντησης είναι:

1. Η ενημέρωση των συλλογικών φορέων για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που δίδονται μέσω διαφόρων προγραμμάτων

2. Η συζήτηση σχετικά με την δυνατότητα ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων εκ μέρους των συλλογικών φορέων με στόχο την ανταλλαγή και την ανάπτυξη συνεργειών

3. Ο σχεδιασμός από κοινού δράσεων των φορέων με στόχο την δημιουργία πολιτιστικών προϊόντων με τοπικό χαρακτήρα και εξωστρεφή δυναμική

4. Η ανασκόπηση των πολιτιστικών πεπραγμένων στο δήμο μας και η αξιολόγηση της ωφελιμότητας και της βιωσιμότητάς τους

5. Η παρουσίαση των θέσεων και των προτάσεων ενός νέου τρόπου κοινής και αποδοτικής οργάνωσης και

6. Η διαμόρφωση πρότασης πολιτιστικής πολιτικής στον δήμο Σπάρτης με στόχο την εξοικονόμηση πόρων για την καλύτερη δυνατή ανάδειξη των δημιουργικών δράσεων πολιτισμού και αθλητισμού των συλλογικών φορέων του δήμου.

Στην συνάντηση θα κληθεί να συμμετέχει το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης και η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας.