Πυροσβεστική: Ιδρύθηκε Ένωση Πτυχιούχων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών

Να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στα τεκταινόμενα του Πυροσβεστικού Σώματος και της πολιτικής προστασίας της χώρας ευελπιστεί η νεοσύστατη Ένωση Πτυχιούχων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος (ΕΠΑΥΠΣ).

Σύμφωνα με την ιδρυτική του διακήρυξη, ο νέος φορέας “εξασφαλίζει στους πολίτες άμεση συνδρομή όταν και όπου τη χρειάζονται, υποστηρίζει την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, και υιοθετεί σύγχρονες μορφές αποτελεσματικής, αποδοτικής και ανοικτής δημόσιας διακυβέρνησης”.