Πυρόπληκτη (και με το νόμο) η ΔΕ Βοιών

pyroplikta Vatika

pyroplikta Vatika

Ο δήμος Μονεμβασίας ενημερώνει τους ιδιοκτήτες ή συνιδιοκτήτες των κτιρίων (κατοικιών, επαγγελματικών κτιρίων, αποθηκών οποιασδήποτε χρήσης, στάβλων, αγροτικών αποθηκών, αγροικιών εποχιακής χρήσης, βοηθητικών χώρων, κλειστών χώρων στάθμευσης, διατηρητέων κτιρίων – επίσης οι ιεροί ναοί και τα κτίρια που ανήκουν στο δημόσιο, ΟΤΑ κ.ά.) που έχουν πληγεί από την πυρκαγιά της 17ης με 20η Ιουλίου 2015 στη ΔΚ Νεάπολης και ΤΚ Μεσοχωρίου, Λαχίου, Αγίου Νικολάου, Φαρακλού και Κάμπου της δημοτικής ενότητας Βοιών του δήμου Μονεμβασίας, ότι δημοσιεύτηκε η κοινή υπουργική απόφαση που αφορά στη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής (ΣΣ) για την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί σε αυτά.

Για τη χορήγηση ΣΣ οι πληγέντες πρέπει να υποβάλουν στην «αρμόδια Υπηρεσία», Τομέας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Ν. Μεσσηνίας (Τ.Α.Σ Ν. Μεσσηνίας) / Αθηνών 173, Καλαμάτα / ΤΚ 24100 / 27210 96970, 27210 96971 και φαξ 27210 96972 αρχική αίτηση:

α) για τη διενέργεια αυτοψίας στο πληγέν κτίριο, εφόσον επιθυμούν τον έλεγχό του και την έκδοση πορίσματος χαρακτηρισμού του, εντός προθεσμίας τριών μηνών από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της παρούσας απόφασης, ήτοι μέχρι 26.1.2016. Η αίτηση αυτή θα συνοδεύεται από τίτλους ιδιοκτησίας, οδοιπορικό σκαρίφημα και φωτογραφίες του πληγέντος κτιρίου ή

β) για απευθείας έκδοση άδειας επισκευής και χορήγηση ΣΣ, εντός προθεσμίας ενός έτους από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της παρούσας απόφασης, ήτοι μέχρι 26.10.2016. Η αίτηση αυτή θα συνοδεύεται από πλήρη φάκελο μελέτης επισκευής.

Δικαιούχοι στεγαστικής συνδρομής είναι οι ιδιοκτήτες κατά πλήρη ή ψιλή κυριότητα των κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες. Σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, κάθε ιδιοκτήτης είναι δικαιούχος κατά το ποσοστό της ιδιοκτησίας του.

Η ΣΣ συνίσταται από 60% δωρεάν κρατική αρωγή και 40% άτοκο δάνειο από πιστωτικά ιδρύματα.

Σε περίπτωση ιδιοκτήτη με περισσότερες της μιας (ανεξάρτητες) ιδιοκτησίες, δωρεάν κρατική αρωγή χορηγείται για ΜΙΑ από αυτές, που επιλέγει ο ιδιοκτήτης με υπεύθυνη δήλωση. Για τις υπόλοιπες χορηγείται μόνο άτοκο δάνειο.

Η συνολική διάρκεια των δανείων επισκευής ή ανακατασκευής κτιρίου ορίζεται σε δεκαπέντε χρόνια και η εξόφληση θα γίνεται σε ισόποσες εξαμηνιαίες ή ετήσιες δόσεις, η πρώτη από τις οποίες θα καταβληθεί είκοσι τέσσερις μήνες μετά την υπογραφή της δανειακής σύμβασης. Στις περιπτώσεις διατηρητέων κτιρίων η διάρκεια των δανείων είναι είκοσι πέντε χρόνια.