“Πόρτα” Σταθάκη στο δήμο Σπάρτης για το μειωμένο τιμολόγιο της ΔΕΗ

Την άρνηση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο σχετικό αίτημα του δήμου Σπάρτης να ενταχθεί στο μειωμένο τιμολόγιο της ΔΕΗ εισέπραξε ο βουλευτής Θανάσης Δαβάκης.

Στα τέλη Ιανουαρίου, ο κ. Δαβάκης είχε ζητήσει από τον κ. Σταθάκη, καταθέτοντας σχετική αναφορά στη βουλή, την ένταξη του δήμου στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου για τις ενεργειακές κοινότητες, με τις οποίες προβλέπεται η επιδότηση των οικιακών τιμολογίων για τα νοικοκυριά που διαμένουν σε περιοχές που βρίσκονται κοντά σε λιγνιτικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ως αντιστάθμισμα για την επιβάρυνση που η παρουσία των συγκεκριμένων εργοστασίων προκαλεί στο περιβάλλον των περιοχών αυτών.

Στην απάντησή του ο υπουργός αναφέρει ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά μόνο στα νοικοκυριά της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του δήμου Μεγαλόπολης, εξαιρώντας με αυτόν τον τρόπο το δήμο της Σπάρτης.

Αντιδρώντας σε αυτήν την απάντηση, ο κ. Δαβάκης δήλωσε ότι, “λαμβάνοντας υπόψη την υψηλή περιβαλλοντική επιβάρυνση που ο δήμος Σπάρτης υφίσταται λόγω της γειτνίασής του με τη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής της Μεγαλόπολης, η εξαίρεση των νοικοκυριών που διαμένουν εκεί παραβιάζει το πνεύμα της συγκεκριμένης ευεργετικής ρύθμισης. Είναι συνεπώς απαραίτητο η κυβέρνηση να προβεί άμεσα στις αναγκαίες ενέργειες για την ένταξη και των δημοτών της Σπάρτης στη συγκεκριμένη ευεργετική ρύθμιση. Άλλωστε η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του Ν.4513/2018 το αναφέρει ευκρινώς: «Παρέχεται ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό, λόγω περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από λιγνιτική δραστηριότητα…»”.