Πότε παρουσιάζονται για δελτίο απογραφής οι στρατεύσιμοι που έχουν γεννηθεί το 2002

Από 2 Ιανουαρίου μέχρι και 1 Απριλίου 2020 όλοι οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το 2002 καλούνται από τη Στρατολογική Υπηρεσία Πελοποννήσου, προκειμένου να καταθέσουν δελτίο απογραφής.

Η κατάθεση μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία, σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή σε αρμόδια προξενική αρχή (για όσους διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό).

Οι στρατεύσιμοι θα πρέπει κατά την παρουσίασή τους πρέπει να έχουν μαζί τους (πρωτότυπα ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα) δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή ελληνικού διαβατηρίου, βεβαίωση απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (η οποία εκδίδεται από την αρμόδια ΔΟΥ), βεβαίωση ΑΜΚΑ (η οποία εκδίδεται από τον διαδικτυακό τόπο www.amka.gr), γνωστοποίηση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, αριθμό κινητού τηλεφώνου (εφόσον διαθέτουν).

Όσοι έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας καλούνται να υποβάλουν ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις στις οποίες θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.