Πότε παρουσιάζονται για δελτίο απογραφής οι στρατεύσιμοι που έχουν γεννηθεί το 1999

stratos 2

Από 2 Ιανουαρίου μέχρι και 31 Μαρτίου 2017 όλοι οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το 1999 (κλάση 2020) καλούνται από τη Στρατολογική Υπηρεσία Πελοποννήσου, προκειμένου να καταθέσουν δελτίο απογραφής.

Η κατάθεση μπορεί να γίνει είτε στην έδρα της Στρατολογικής Υπηρεσίας στην Τρίπολη (αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη Στρατολογική Υπηρεσία) είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Οι στρατεύσιμοι θα πρέπει κατά την παρουσίασή τους να γνωρίζουν τα μητρώα αρρένων στα οποία είναι γραμμένοι και να έχουν μαζί τους φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή των σελίδων του διαβατηρίου τους με τα ληξιαρχικά τους στοιχεία ή -εφόσον στερούνται τέτοιων εγγράφων- πιστοποιητικό δήμου – κοινότητας, από το οποίο θα προκύπτει η εγγραφή τους σε μητρώα αρρένων, και το οποίο θα φέρει τη φωτογραφία τους. Επίσης, να γνωρίζουν τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), καθώς και -εφόσον διαθέτουν- τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου τους (ΑΦΜ), προκειμένου να τους δηλώσουν κατά τη διαδικασία κατάθεσης δελτίου απογραφής.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουν επίσης πως σε περίπτωση μη υποβολής του παραπάνω δελτίου θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες από το νόμο πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις.