Μολάοι: Πώς θα αποζημιωθείτε από τον ΕΛΓΑ για τις ζημιές από την πλημμύρα

ELGA

Όπως έκαναν γνωστό οι ανταποκριτές ΕΛΓΑ, έγιναν από τη δημοτική ενότητα Μολάων αναγγελίες ζημιάς ΕΛΓΑ και κρατικών οικονομικών ενισχύσεων (πρώην ΠΣΕΑ) για την πλημμύρα της 7ης Σεπτεμβρίου.

Σχετικά με τις ζημιές που καλύπτει ο ΕΛΓΑ (ηρτημένη παραγωγή)

Οι παραγωγοί που οι καλλιέργειές τους ζημιώθηκαν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% της συνολικής παραγωγής που περίμεναν να συγκομίσουν μπορούν να υποβάλουν δήλωση ζημιάς στους κατά τόπους ανταποκριτές ΕΛΓΑ του δήμου μέχρι και την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου.

Οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι αναγγέλλουν τη ζημιά που έχουν υποστεί στο ζωικό κεφάλαιο εντός του ίδιου διαστήματος στο τηλέφωνο 2710 230640 (ΕΛΓΑ Τρίπολης, κ. Βελισσάρη Γεωργία). (Αφορά μόνο απώλεια ζώων και μελισσών, όχι εγκαταστάσεων).

Σχετικά με το Πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΠΣΕΑ)

Το πρόγραμμα καλύπτει τις παρακάτω ζημιές:
α) Καταστροφή επιφανειακών σωλήνων (λάστιχων) άρδευσης, ανεξαρτήτως έτους αγοράς (απαραίτητη η προσκόμιση τιμολογίου αγοράς νέων σωλήνων άρδευσης στην τελική δήλωση).
β) Εκρίζωση δέντρων με την προϋπόθεση να έχει συμβεί σε ποσοστό άνω του 30% του συνόλου των κατεχόντων δέντρων κατά είδος.
γ) Αρμεκτικά συστήματα και γεννήτριες κτηνοτρόφων, κυψέλες μελισσών.
δ) Σταυλικές εγκαταστάσεις, αγροτικές αποθήκες νομίμως αδειοδοτημένες.
ε) Θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις (υπό προϋποθέσεις).

Δεν καλύπτονται αλλά μπορεί να υποβληθεί αρχική δήλωση:
> Περιφράξεις (συρματοπλέγματα και μάντρες).
> Μοτέρ, πομώνες, αντλητικά συγκροτήματα.
> Οτιδήποτε άλλο δεν αναφέρεται παραπάνω.

Οι παραγωγοί που εμπίπτουν στις παραπάνω καλυπτόμενες περιπτώσεις ΚΟΕ και είναι δικαιούχοι σύμφωνα με τον κανονισμό ΚΟΕ (εισοδηματικά και επαγγελματικά κριτήρια) μπορούν να υποβάλουν αρχική δήλωση ζημιάς στους κατά τόπους ανταποκριτές ΕΛΓΑ του δήμου μέχρι και την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή δήλωσης ζημιάς

α) Φωτοαντίγραφο της ενιαίας δήλωσης καλλιέργειας/εκτροφής ΕΛΓΑ έτους 2016,
β)ταυτότητα (σε περίπτωση πρόσφατης αλλαγής).