Πώς θα προμηθευτείτε δελτία μετακίνησης ΑμεΑ

Όπως ανακοινώθηκε από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Σπάρτης, από τις 12 Δεκεμβρίου 2016 έως και τις 31 Ιανουαρίου 2017 θα γίνεται η διάθεση δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ 2017. Δικαιούχοι είναι άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται, οι ίδιοι ή μέσω νόμιμου εκπροσώπου τους, στα ΚΕΠ ή στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση. Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν είναι:
1. Γνωμάτευση αρμόδιου οργάνου για την αναπηρία.
2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.
3. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 για την ακριβή διεύθυνση του τόπου διαμονής.
4. Δύο ή τρεις φωτογραφίες κατά περίπτωση.
5. Βιβλιάριο υγείας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Σπάρτης:
– ΚΕΠ Δήμου Σπάρτης, Ευαγγελιστρίας 85-87, τηλέφωνο 27313 61600
– Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Μυστρά, 27310 89370
– Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Θεραπνών, 27310 74560
– Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Φάριδος, 27310 35388
– Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Πελλάνας, 27313 61012
– Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Οινούντος, 27310 94194.