Πώς θα προμηθευτείτε δελτία μετακίνησης ΑμεΑ

Όπως ανακοινώθηκε από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Σπάρτης, από τις 26 Οκτωβρίου έως και τις 30 Νοεμβρίου θα γίνεται η διάθεση δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ. Δικαιούχοι είναι άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται, οι ίδιοι ή μέσω νόμιμου εκπροσώπου τους, στα ΚΕΠ ή στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση. Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν είναι:

1. Γνωμάτευση αρμόδιου οργάνου για την αναπηρία.

2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 για την ακριβή διεύθυνση του τόπου διαμονής.

4. Δύο ή τρεις φωτογραφίες κατά περίπτωση.

5. Βιβλιάριο υγείας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Σπάρτης:

– ΚΕΠ Δήμου Σπάρτης, Ευαγγελιστρίας 85-87, τηλέφωνο 27313 61600-

– Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Μυστρά, 27310 89370

– Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Φάριδος, 27310 35388- Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Πελλάνας, 27313 61012

– Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Οινούντος, 27310 94194

– Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Θεραπνών, 27310 74560.