Πώς θα προμηθευτείτε τα δελτία της Αγροτικής Εστίας

KEP Dimou Spartis

Από τη Δ/νση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Σπάρτης ανακοινώθηκε ότι οι αιτήσεις συμμετοχής στα προγράμματα ΛΑΕ/ΟΓΑ 2017 υποβάλλονται από την Παρασκευή 7/7 μέχρι και την Τρίτη 25/7.

Οι αιτήσεις στο δήμο Σπάρτης υποβάλλονταi στο ΚΕΠ Σπάρτης από τις 8.00′ έως τις 14.00′ και στα ΚΕΠ των δημοτικών ενοτήτων από τις 8.00′ έως τις 15.00′.

Για την υποβολή, ο δικαιούχος προσέρχεται στο ΚΕΠ προσκομίζοντας:

1. Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο ΑΜΚΑ του, καθώς και των προστατευομένων μελών του (πχ βιβλιάριο υγείας, βεβαίωση ΑΜΚΑ κλπ),

ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός μητρώου (ΑΜ) του ΟΓΑ (πχ ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων ή απόκομμα καταβολής εισφορών κλπ)

2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Σπάρτης:

▪ ΚΕΠ Δήμου Σπάρτης, Ευαγγελιστρίας 85-87, τηλέφωνο 27313 61600

▪ Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Μυστρά, 27310 89370

▪ Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Θεραπνών, 27310 74560

▪ Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Φάριδος, 27310 35388

▪ Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Πελλάνας, 27313 61012

▪ Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Οινούντος, 27310 94194.