Πώς θα συμμετάσχουν οι επαγγελματίες στις δύο εμποροπανηγύρεις της Μεταμόρφωσης

Ο δήμος Μονεμβασίας ανακοινώνει τη διεξαγωγή εμποροπανηγύρεων στον κοινόχρηστο χώρο της πλατείας της ΤΚ Μεταμόρφωσης, με τέσσερις θέσεις, α) στις 16 Ιουλίου, παραμονή της εορτής της Αγίας Μαρίνας, και β) στις 5 Αυγούστου, παραμονή της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, καλώντας όσους επαγγελματίες επιθυμούν να λάβουν μέρος σε αυτές και πληρούν τις προϋποθέσεις να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής έως και τις 10 Ιουλίου, ώστε να τους χορηγηθούν οι σχετικές άδειες συμμετοχής.

Ρητά από το δήμο επισημαίνεται ότι η έκδοση των σχετικών αδειών και η παραλαβή τους από τους εκθέτες θα γίνει κατόπιν της κατάθεσης του τέλους που τους αναλογεί. Επιπλέον, η εγκατάσταση στον χώρο της εμποροπανήγυρης ενδιαφερόμενων οι οποίοι δεν θα έχουν την απαιτούμενη άδεια από το δήμο δεν θα επιτρέπεται και αυτοί θα απομακρύνονται.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του δήμου Μονεμβασίας.