Ρίο – Αντίρριο

Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου (Αλέξανδρος Μπουγάδης)