Ρυθμίστε τις οφειλές σας στον ΟΓΑ σε 100 δόσεις έως τις 26/6

xrei

xrei

Η διοίκηση του ΟΓΑ ανακοίνωσε ότι παρατείνεται μέχρι τις 26 Ιουνίου η προθεσμία για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών των ασφαλισμένων του Οργανισμού.

Οι ασφαλισμένοι που οφείλουν καθυστερούμενες εισφορές έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν στην ευνοϊκή ρύθμιση των 100 μηνιαίων δόσεων (κατά ανώτατο όριο), με ηλεκτρονική αίτηση που θα υποβάλουν μέσω της ιστοσελίδας του ΟΓΑ (www.oga.gr) και της ειδικής εφαρμογής με τίτλο «Υποβολή Αίτησης Νέας Ρύθμισης Ν.4321/2015».

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της ρύθμισης χορηγείται πιστοποιητικό οφειλής διάρκειας ενός μήνα, το οποίο επέχει θέση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας. Επίσης, οι οφειλέτες δικαιούνται χορήγησης/ανανέωσης βιβλιαρίου υγείας, με διάρκεια ισχύος ενός τριμήνου.

Ο διοικητής του ΟΓΑ Αθανάσιος Μπακαλέξης καλεί όλους τους οφειλέτες ασφαλισμένους του ΟΓΑ να ενταχθούν στη ρύθμιση των 100 δόσεων, η οποία είναι εξαιρετικά συμφέρουσα, επωφελούμενοι έτσι της ασφάλισης, των παροχών υγείας και των παροχών της Αγροτικής Εστίας.

Επιπροσθέτως, ο κ. Μπακαλέξης απευθύνεται και στους ανταποκριτές του ΟΓΑ, παρακαλώντας να βοηθήσουν όσους οφειλέτες ασφαλισμένους δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, προκειμένου να τους διευκολύνουν να ενταχθούν στη ρύθμιση.