Ρύθμιση οφειλών στη ΔΕΥΑΣ

xrei

xrei

Από τη ΔΕΥΑ Σπάρτης ανακοινώθηκε ότι οι καταναλωτές που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την υπηρεσία έως 30/9/2014 μπορούν να προβούν σε ρύθμισή τους. Ο αριθμός των δόσεων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από σαράντα, ενώ η κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των σαράντα ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι, για να υπαχθούν στη ρύθμιση, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση προς τη ΔΕΥΑΣ.