Ρύθμιση οφειλών στο Δήμο Ευρώτα

Dimos Eyrota

Dimos Eyrota

Τη δυνατότητα ευνοϊκής ρύθμισης του συνόλου των βεβαιωμένων οφειλών τους που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως 30/10/2014 θα έχουν οι οφειλέτες του δήμου Ευρώτα. Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στο δήμο το αργότερο έως τις 30/11/2014. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27353 60037 (κ. Σοφία Θηβαίου).