Σήμερα η ανακοίνωση των προσωρινών δικαιούχων για τους παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ

Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθούν τα προσωρινά αποτελέσματα για τους δικαιούχους των παιδικών σταθμών με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ, σύμφωνα με την πρόσκληση της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, και θα ακολουθήσει τριήμερη προθεσμία υποβολής ενστάσεων. Τα οριστικά αποτελέσματα αναμένονται στις 4 Ιουλίου, ώστε οι ωφελούμενοι να λάβουν τα σχετικά voucher και να έχουν τη δυνατότητα να εγγράψουν τα παιδιά τους έως τις αρχές Σεπτεμβρίου στις δομές που θα επιλέξουν.