Σήμερα η καταβολή των οικογενειακών επιδομάτων ΟΓΑ

Σήμερα Παρασκευή 11 Μαρτίου θα καταβληθούν σε 36.491 δικαιούχους τα οικογενειακά επιδόματα (ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και ειδικό επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών) εκκρεμών αιτήσεων (A21) του έτους 2015 που επεξεργάστηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΓΑ.
Η συνολική δαπάνη για τις πληρωμές αυτές ανέρχεται στο ποσό των 24.007.554 ευρώ.