Σήμερα η καταβολή των οικογενειακών επιδομάτων ΟΓΑ

Σήμερα Πέμπτη 21 Ιουλίου θα καταβληθούν τα οικογενειακά επιδόματα β΄ τριμήνου 2016 (ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και ειδικό επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών) στους δικαιούχους που είχαν υποβάλει αίτηση Α21 μέχρι και τις 26/6 και πληρούν τις προϋποθέσεις.

Επίσης σήμερα θα γίνει η πληρωμή των εκκρεμών αιτήσεων (A21) του 2015 που ελέγχθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΓΑ και πληρούν τις προϋποθέσεις. Η πληρωμή αυτή αφορά σε 476.887 δικαιούχους και η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 162.815.631,88 ευρώ. Σημειώνεται ότι το ειδικό επίδομα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3,6%.