Σήμερα η καταβολή των οικογενειακών επιδομάτων ΟΓΑ

Σήμερα Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου θα γίνει η καταβολή των οικογενειακών επιδομάτων δ’ τριμήνου 2016 (ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και ειδικό επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών) στους δικαιούχους που υπέβαλαν αίτηση Α21 μέσω του περιβάλλοντος Taxisnet μέχρι και 30/11/2016 και πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τους ηλεκτρονικούς ελέγχους.

Σήμερα επίσης θα γίνει η πληρωμή των εκκρεμών αιτήσεων (A21) του έτους 2016 καθώς και των προηγούμενων ετών για τις οποίες προσκομίστηκαν δικαιολογητικά τουλάχιστον μέχρι την αρχή του τρίτου δεκαημέρου Σεπτεμβρίου 2016 και από τον έλεγχο τους προέκυψε ότι είναι πλήρη.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του ΟΓΑ, η πληρωμή αυτή αφορά σε 745.911 δικαιούχους και η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 173.638.029,94 ευρώ. Σημειώνεται ότι η συνολική δαπάνη των οικογενειακών επιδομάτων για το 2016 ανήλθε σε 667.428.668,94 ευρώ, έναντι 650.410.000 ευρώ το 2015.