Σήμερα η καταβολή των οικογενειακών επιδομάτων ΟΓΑ

lefta

lefta

Καταβάλλεται σήμερα Παρασκευή, από τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων, η δεύτερη δόση των οικογενειακών επιδομάτων του 2014 (ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και ειδικό επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών) και οικογενειακά επιδόματα που αφορούν αναδρομικά το έτος 2013.

Η πληρωμή αφορά 449.384 δικαιούχους που θα λάβουν τη δεύτερη δόση για τα οικογενειακά επιδόματα 2014. Η πληρωμή αυτή περιλαμβάνει όσους είχαν υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση-δήλωση Α21 (μέσω του taxisnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων) μέχρι και την 30ή Ιουνίου. Το επίδομα θα λάβουν και 7.782 δικαιούχοι οι οποίοι είχαν υποβάλει τροποποιητική αίτηση για το έτος 2013 και η αίτησή τους έχει εκκαθαριστεί.

Με ανακοίνωσή του ο διοικητής του ΟΓΑ κ. Ξενοφών Βεργίνης διευκρινίζει ότι:

> Οι αιτήσεις Α21 που υποβλήθηκαν μετά τις 30/6/2014 θα ικανοποιηθούν σε επόμενη πληρωμή.

> Οι δικαιούχοι οικογενειακών επιδομάτων για το 2014 υποχρεούνται να υποβάλουν νέες αιτήσεις Α21, δεδομένου ότι οι αιτήσεις Α21 του 2013 δεν λαμβάνονται υπόψη.

> Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για την πορεία της αίτησής τους μέσα από την ειδική εφαρμογή “Πληροφορίες Οικογενειακών Επιδομάτων Α21”, που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oga.gr).