Σαμπατική

Σαμπατική Αρκαδίας (Χρήστος Μπαλαμπάνος)