Σαρωτικές αλλαγές (;) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

panepistimio

panepistimio

Μεγάλες αλλαγές και μεταρυθμίσεις προτείνει η Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΔΙΠ), στην ετήσια έκθεσή της για τις σχολές και τα πανεπιστήμια της χώρας. Συγχωνεύσεις τμημάτων και ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, μετατροπή τεχνολογικών σχολών σε προγράμματα διετούς και τριετούς φοίτησης, και δημιουργία επαγγελματικών «σχολείων» ανώτερης εκπαίδευσης στη θέση τμημάτων ΤΕΙ, είναι μερικές από αυτες.

Η ΑΔΙΠ κατέθεσε σειρά προτάσεων για την αναδιάρθρωση του χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων τις υπερβολές που υπάρχουν στη διασπορά των τμημάτων, τους υπεράριθμους φοιτητές και τις ανακολουθίες ως προς τα γνωστικά αντικείμενα σε σχέση με τη ζήτηση των υποψηφίων και της αγοράς εργασίας.

Συγκεκριμένα προτείνεται να επανακαθοριστεί, σε συνεννόηση με τα ΑΕΙ, το πλαίσιο διάρκειας σπουδών και τίτλων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Απαιτείται, όπως υποστηρίζει η Αρχή, δραστική επαναξιολόγηση της διάρθρωσης των ΑΕΙ, η οποία θα οδηγήσει σε συγχωνεύσεις και μετακινήσεις ακαδημαϊκών μονάδων μεταξύ τμημάτων ή και ιδρυμάτων. Ενδεικτικά αναφέρει πως μερικά τμήματα σε πανεπιστήμια και κυρίως σε ΤΕΙ που παρουσιάζουν ισχνή ακαδημαϊκή οντότητα (δηλαδή μικρό αριθμό μελών ΔΕΠ και φοιτητών) θα μπορούσαν να να μετατραπούν σε τριετούς ή και διετούς διάρκειας, ενώ τμήματα -κυρίως των ΤΕΙ- που βρίσκονται αποκομμένα γεωγραφικά θα μπορούσαν -εφόσον ισχύουν και άλλες προϋποθέσεις- να μετατραπούν σε επαγγελματικά «σχολεία» ανώτερης εκπαίδευσης υπό την αιγίδα του αντίστοιχου ιδρύματος.

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης του ζητήματος των υπεράριθμων φοιτητών, προτείνεται τα ίδια τα τμήματα να ορίζουν τον αριθμό των εισακτέων αλλά και τη βάση εισαγωγής, που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι πάνω από τη βαθμολογική βάση του 10. Τονίζεται ακόμη ότι τα τμήματα θα πρέπει να μεριμνούν ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο «λιμνάζων» φοιτητικός πληθυσμός τους.

Τέλος, σύμφωνα με την ΑΔΙΠ, θα πρέπει να περιοριστούν ο υπερβολικά μεγάλος αριθμός των προσφερόμενων μαθημάτων, ιδιαίτερα των κατ΄ επιλογήν, αλλά και να τηρείται η αλληλουχία των μαθημάτων όπου αυτό απαιτείται.