Σειρά σεμιναρίων για τις διατροφικές παρεμβάσεις σε βαριατρικούς ασθενείς από τον δρα Παναγιώτη Μπασουράκο

Σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων, σε συνεργασία με το Κέντρο Αντιμετώπισης Διατροφικών Διαταραχών υπό την Αιγίδα του National Centre of Eating Disorders του Ηνωμένου Βασιλείου, με θέμα τις διατροφικές παρεμβάσεις σε βαριατρικούς ασθενείς, παρουσίασε από τη Σπάρτη ο  BSc, BSc, MSc, Phd πτυχιούχος διαιτολόγος–διατροφολόγος δρ. Παναγιώτης Μπασουράκος. Ο λάκωνας διαιτολόγος, απόφοιτος της εκπαίδευσης Master Practitioner in Eating Disorders και συνεργάτης του ΚΕΑΔΔ (Κέντρο Αντιμετώπισης Διατροφικών Διαταραχών), παρουσίασε σε πτυχιούχους διαιτολόγους-διατροφολόγους τις απαραίτητες οδηγίες και διατροφικές παρεμβάσεις για πριν και μετά από βαριατρικές χειρουργικές επεμβάσεις και ενημέρωσε σχετικά με τα απαραίτητα εργαλεία και τις δεξιότητες για την καλύτερη διαχείριση των βαριατρικών ασθενών.

Κατά τη διάρκειά των σεμιναρίων παρουσιάστηκαν οι τύποι βαριατρικών επεμβάσεων, με ανάλυση των τεχνικών και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε επέμβασης.

Ο δρ. Μπασουράκος έδωσε τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διατροφική διαχείριση των ασθενών χωρίζοντάς τες σε τρεις κατηγορίες, την προεγχειρητική εκτίμηση/εκπαίδευση, τη διατροφή κατά τη μετεγχειρητική πορεία και τη χρήση συμπληρωμάτων διατροφής και μακροχρόνια παρακολούθηση. Όπως εξήγησε ο κ. Μπασουράκος η διατροφική διαχείριση είναι σύνθετη και πρέπει να διατηρηθεί σε μακροχρόνια

βάση. Η ύπαρξη καλά τεκμηριωμένων κατευθυντήριων γραμμών είναι επιτακτική ανάγκη για κάθε επαγγελματία υγείας προκειμένου να παρέχει μια ασφαλή φροντίδα προς τα άτομα που επιλέχθηκαν να ακολουθήσουν τις συγκεκριμένου είδους επεμβάσεις. Επιπλέον, ο δρ. Μπασουράκος ενημέρωσε για τη διατροφή που θα πρέπει να συνιστάται από το πρώτο στάδιο (μετά την επέμβαση) έως και την πέμπτη εβδομάδα, για την μακροχρόνια μετεγχειρητική διατροφή, για τη διαδικασία αξιολόγησης της πορείας του μετεγχειρητικού ασθενούς, για την εκπαίδευση μετεγχειρητικού ασθενούς, για τα συμπληρώματα διατροφής και τα ευρήματα ερευνών μακροχρόνια μετεγχειρητικών ασθενών.