Σεμινάρια για τις διατροφικές παρεμβάσεις σε βαριατρικούς ασθενείς από τον δρα Παναγιώτη Μπασουράκο

 

Σεμινάρια πάνω στη διαχείριση βαριατρικών ασθενών πριν και μετά την επέμβαση πραγματοποιήθηκαν το διάστημα 7 με 21 Ιουλίου από τον λάκωνα BSc, BSc, MSc, Phd πτυχιούχο διαιτολόγο–διατροφολόγο Παναγιώτη Μπασουράκο σε συνεργασία με το Κέντρο Εκπαίδευσης & Αντιμετώπισης Διατροφικών Διαταραχών. Ο δρ. Παναγιώτης Μπασουράκος έχει πλούσια ακαδημαϊκή έρευνα και οι ακαδημαϊκές παρουσιάσεις του εκτείνονται σε εγχώρια και διεθνή επιστημονικά συνέδρια.

Τα σεμινάρια παρείχαν πληροφορίες σε επαγγελματίες πτυχιούχους διαιτολόγους παρουσιάζοντας όλα τα απαραίτητα εργαλεία και τις δεξιότητες για την καλύτερη διαχείριση βαριατρικών ασθενών.

Κατά τη διάρκειά τους παρουσιάστηκαν οι τύποι βαριατρικών επεμβάσεων, έγινε παρουσίαση των τεχνικών και αναλύθηκαν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε επέμβασης.

Ακολούθως, δόθηκαν κατευθυντήριες γραμμές για τη διατροφική παρέμβαση, όπως η προ-εγχειρητική αξιολόγηση, η εκπαίδευση και προετοιμασία του ασθενούς, η ενημέρωση και ανάλυση για τα βήματα της θεραπευτικής διαδικασίας, η καθοριστική σημασία του επαγγελματία διαιτολόγου στην επιστημονική ομάδα διαιτολόγος-χειρούργος-ψυχολόγος-ψυχίατρος, η διαδικασία λήψης κατάλληλου ιατρικού ιστορικού, η αξιολόγηση κατάλληλων εργαστηριακών εξετάσεων και η ψυχιατρική εκτίμηση.

Επιπλέον, ο δρ. Μπασουράκος ενημέρωσε για τη διατροφή που θα πρέπει να συνιστάται από το πρώτο στάδιο (μετά την επέμβαση) έως και την πέμπτη εβδομάδα, για την μακροχρόνια μετεγχειρητική διατροφή, για τη διαδικασία αξιολόγησης της πορείας του μετεγχειρητικού ασθενούς, για την εκπαίδευση μετεγχειρητικού ασθενούς, για τα συμπληρώματα διατροφής και τα ευρήματα ερευνών μακροχρόνια μετεγχειρητικών ασθενών.

Σύμφωνα με τον εισηγητή η διατροφική διαχείριση είναι σύνθετη και πρέπει να διατηρηθεί σε μακροχρόνια βάση. Η ύπαρξη καλά τεκμηριωμένων κατευθυντήριων γραμμών είναι επιτακτική ανάγκη για κάθε επαγγελματία υγείας προκειμένου να παρέχει μια ασφαλή φροντίδα προς τα άτομα που επιλέχθηκαν να ακολουθήσουν τις συγκεκριμένου είδους επεμβάσεις.

Η συμμετοχή στα σεμινάρια ήταν μεγάλη λόγω του ενδιαφέροντος που παρουσίαζαν οι θεματικές ενότητες που αναλύθηκαν. Εξάλλου, μεγάλη διευκόλυνση ήταν και η δυνατότητα των συμμετεχόντων να τα παρακολουθήσουν διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας WebEx αλλά και on demand.