Σεμινάριο για τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα από το Οικονομικό Επιμελητήριο

Το 11ο Περιφερειακό Τμήμα Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδoς διοργανώνει στην Τρίπολη δωρεάν σεμινάριο με θέμα τα «Ελληνικά λογιστικά πρότυπα». Εισηγητής θα είναι ο ορκωτός λογιστής κ. Ευθύμιος Αναγνώστου.

Τo πρόγραμμα διάρκειας 25 ωρών θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας (25ης Μαρτίου 10 και Πανός 21) στις 23/9, 24/9, 7/10 και 8/10.
Αναλυτικά οι ημέρες και ώρες διεξαγωγής θα έχουν ως εξής:
Παρασκευή 23/9, ώρες 16.30′ – 22.00′ (ώρες 5,5)
Σάββατο 24/9, 9.00′ – 16.00′ (ώρες 7)
Παρασκευή 7/10, 16.30′ – 22.00′ (ώρες 5,5)
Σάββατο 8/10, 9.00′ – 16.00′ (ώρες 7).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις μέχρι και το έτος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση παρακολούθησης, και οι λογιστές φοροτεχνικοί που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή υπεύθυνης δήλωσης) κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης παρακολούθησης.

Δικαίωμα συμμετοχής χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού έχουν επίσης τα μέλη του ΟΕΕ και οι λογιστές φοροτεχνικοί οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς. Όσοι ενδιαφερόμενοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν στην υπηρεσία του αρμόδιου Περιφερειακού Τμήματος, κατά την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τις 21/9, νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο κάρτας ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης διακοπής εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ, καθώς επίσης και υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι κατά την υποβολή της αίτησης για την παρακολούθηση του σεμιναρίου βρίσκονταν σε κατάσταση μη απασχόλησης. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις 21/9, η αίτησή του δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Αιτήσεις παραλαμβάνονται από τη γραμματεία του 11ου Περιφερειακού Τμήματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου (Πλατεία Κολοκοτρώνη 8, Τρίπολη), από 9.00′ μέχρι 13.00′ καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες. Επίσης μπορείτε να στείλετε αίτηση στο fax 2710 225048 και στο e-mail: oee11pt@oe-e.gr.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Πέμπτη 21/9 και ώρα 13.00′.
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.
Έντυπο αίτησης διατίθεται από το Περιφερειακό Τμήμα ΝΑ Πελ/σου, αλλά και από τη σχετική ιστοσελίδα του ΟΕΕ (www.oe-e.gr).
Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν και από τρίτο πρόσωπο.