Σεμινάριο για τη διαφύλαξη αρχείων των δημοσίων υπηρεσιών

seminario GAK

seminario GAK

Στις 4 και 11 Απριλίου οργανώθηκε από την υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους – Αρχείων Νομού Λακωνίας επαναλαμβανόμενο εξειδικευμένο σεμινάριο επιμόρφωσης σε θέματα αρχείων των υπαλλήλων–συνδέσμων που είχαν οριστεί με αυτή την ιδιότητα από τις δημόσιες υπηρεσίες του νομού. Το σεμινάριο είχε θέμα “Υπάλληλος–σύνδεσμος, ισχυρός κρίκος στην αλυσίδα της δημόσιας διοίκησης” και πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο αναγνωστήριο της υπηρεσίας. Κατά τη διάρκειά του συζητήθηκαν, αναλύθηκαν, επεξηγήθηκαν θέματα, προβληματισμοί και ενέργειες σχετικά με τη διαφύλαξη των αρχείων των δημοσίων υπηρεσιών και τις αρχές συνεργασίας τους με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, ώστε να επιτευχθεί η σύγχρονη και λειτουργική τήρηση των αρχείων μέσω ενός συστήματος εποπτείας και ελέγχου της δημόσιας αρχειακής παραγωγής.

Τα ΓΑΚ – Αρχεία Ν. Λακωνίας ευχαρίστησαν θερμά τόσο τους προϊσταμένους των δημοσίων υπηρεσιών όσο και τους ίδιους τους υπαλλήλους–συνδέσμους, που με την πρόθυμη συμμετοχή τους συμβάλλουν στην ανάδειξη και κατά συνέπεια στη δρομολόγηση των διαδικασιών εκκαθάρισης και διάσωσης του αρχειακού υλικού, με την προοπτική της προσφοράς στην ιστορία του τόπου.