Σεμινάριο εκπαίδευσης για τη μεταφορά ζώντων ζώων

Η Διεύθυνση Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διοργανώνει στην Αθήνα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2016 σεμινάριο εκπαίδευσης για τη μεταφορά ζώντων ζώων.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις αιτήσεις συμμετοχής στο τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Λακωνίας μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 27313 63300 – 302 και fax 27313 63304.