Σε ανησυχητικά υψηλά επίπεδα ο ρατσισμός στην Ελλάδα

no to racism

no to racism

Παρά την ψήφιση του νέου αντιρατσιστικού νόµου, η ξενοφοβία και η βία κατά των µεταναστών παραµένουν σε ανησυχητικά υψηλά επίπεδα, ενώ συνεχίζονται οι πρακτικές διαχωρισµού σε βάρος των παιδιών ροµά, σύµφωνα µε την Επιτροπή Κατά του Ρατσισµού του Συµβουλίου της Ευρώπης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισµού και της Μισαλλοδοξίας (ECRI) δηµοσίευσε έκθεσή της για την Ελλάδα, που αναλύει πρόσφατες εξελίξεις αλλά και εκκρεµή ζητήµατα και προβαίνει σε συστάσεις προς τις αρµόδιες ελληνικές αρχές.

«Παρά τα βήµατα που έχουν γίνει προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως η ψήφιση του νέου αντιρατσιστικού νόµου, συνεχίζουν να υφίστανται προβλήµατα, όπως τα ανησυχητικά υψηλά επίπεδα ξενοφοβίας και βίας κατά προσφύγων, αιτούντων άσυλο και µεταναστών, κι οι πρακτικές διαχωρισµού εις βάρος των παιδιών ροµά που συνεχίζουν ν’ ακολουθούν ορισµένα σχολεία, παρά την έκδοση αποφάσεων από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων περί ανάγκης τερµατισµού τους», σηµείωσε ο πρόεδρος της ECRI, Christian Ahlund.

Η έκθεση χαιρετίζει τη σύσταση, στα τέλη του 2012, νέων ειδικών αστυνοµικών µονάδων επιφορτισµένων µε την αντιµετώπιση της ρατσιστικής βίας, τον διορισµό, τον Οκτώβριο 2013, εισαγγελέων για τη δίωξη πράξεων ρατσιστικής βίας, καθώς επίσης και την ψήφιση, το 2014, νέου νόµου που τροποποίησε τις υφιστάµενες ποινικές διατάξεις για την πάταξη του ρατσισµού.

στόσο, όπως σηµειώνει η Επιτροπή, ο δηµόσιος και πολιτικός λόγος διαπνέεται από ρητορική µίσους κατά των µεταναστών, των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο, οι οποίοι καθίστανται συχνά στόχοι ρατσιστικής βίας. Η έκθεση επισηµαίνει ακόµη ότι η δράση της Χρυσής Αυγής οδήγησε σε δραµατική αύξηση των ξενοφοβικών και ρατσιστικών φαινοµένων, προκαλώντας κλίµα φυλετικού µίσους και φόβου, που παρέµεινε ανεξέλεγκτο για πάρα πολύ καιρό.

Περισσότερες πληροφορίες, ολόκληρη την έκθεση και τις σχετικές παρατηρήσεις των ελληνικών αρχών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στη σελίδα του Συνηγόρου του Πολίτη www.synigoros.gr.