Σε δημόσια διαβούλευση το στρατηγικό σχέδιο του Δήμου Ελαφονήσου

dimos Elafonisou

dimos Elafonisou

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα ενός οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης που εναρμονίζεται με τις κατευθύνσεις του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Επιπρόσθετα, συνιστά το μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό του ΟΤΑ και αφορά στις υποδομές, τις επενδύσεις και τη γενικότερη βελτίωση της παρούσας οργάνωσης και λειτουργίας του δήμου με τρόπο ορθολογικό και με πλήρη αξιοποίηση των πόρων.

Ειδικότερα, ο στρατηγικός σχεδιασμός περιλαμβάνει την περιγραφή και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης, καθώς και τη στρατηγική του δήμου και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες.

Στη διαμόρφωση των αξόνων και των δράσεων που θα θέσει η δημοτική αρχή για την περίοδο 2015-2019 σημαντική είναι η συνεισφορά των δημοτών οι οποίοι είναι και οι τελικοί αποδέκτες των αποτελεσμάτων της πολιτικής αυτής. Δείτε εδώ το στρατηγικό σχέδιο του δήμου Ελαφονήσου.