Το ΔΣ του σωματείου “Φίλοι του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης”, σε πρόσφατη συνεδρίασή του, αποφάσισε να εστιάσει τη συνέχεια της προσπάθειάς του στην αντιμετώπιση του χρονίζοντος επί μία εικοσαετία περίπου προβλήματος της γέφυρας του Ευρώτα, στην είσοδο της Σπάρτης, παραπλεύρως του οικοπέδου του Χυμοφίξ, όπου θα ανεγερθεί το νέο μουσείο.

Στο σκεπτικό της απόφασής του αυτής το ΔΣ διατύπωσε την άποψη ότι παράλληλα προς το νέο μουσείο θα πρέπει να ξεκινήσει και η αποκατάσταση της κυκλοφορίας με τρόπο σύγχρονο, και συγκεκριμένα με την ένταξη της λωρίδας ανόδου προς Τρίπολη στο εθνικό οδικό δίκτυο, με ξεχωριστή γέφυρα από εκείνη της λωρίδας καθόδου (από την οποία και μόνον εξυπηρετείται σήμερα η κυκλοφορία των οχημάτων στην εθνική οδό Σπάρτης – Τρίπολης).

“Αποτελεί μοναδικό φαινόμενο σε πανελλαδικό, αλλά και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, η ρύθμιση της κυκλοφορίας όπως συντελείται σήμερα στην είσοδο της πόλης μας, με αποτέλεσμα αφενός να έχουν συμβεί αρκετά θανατηφόρα ατυχήματα πάνω στην διπλής κατεύθυνσης στενή γέφυρα και αφετέρου η σήμανση και η διαδικασία κυκλοφορίας σε τμήμα εθνικής οδού να παραμένει επί τόσα χρόνια εντελώς παράνομη” επισημαίνει το σωματείο και συνεχίζει: “Πέραν αυτού η αισθητική του τοπίου γύρω από το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο θα πρέπει να είναι εφάμιλλη του αρχιτεκτονικού οικοδομήματος που θα το στεγάσει και ως εκ τούτου θα πρέπει να επιτευχθεί και η αποκατάσταση της σιδερένιας γέφυρας που έχει κριθεί διατηρητέα, στο ίδιο ή σε άλλο σημείο, αλλά και η σωστή κυκλοφορία σε συνδυασμό με τη ρύθμιση της εισόδου – εξόδου από το νέο μουσείο, η οποία εκκρεμεί ως μελέτη και αποτελεί το τελευταίο από τα προαπαιτούμενα που πρέπει να πραγματοποιήσει το υπουργείο Πολιτισμού (ή ο δήμος Σπάρτης ή η περιφέρεια Πελοποννήσου) για να προχωρήσουμε στην εκπόνηση της μελέτης του νέου μουσείου”.

Στα πλαίσιο λοιπόν αυτής της συγκοινωνιακής μελέτης που θα συνδέσει το νέο μουσείο με την εθνική οδό, το σωματείο υποστηρίζει πως θα πρέπει να μελετηθεί και η αποκατάσταση της κυκλοφορίας στην εθνική οδό με τη δημιουργία νέας σύγχρονης γέφυρας στο ρεύμα ανόδου προς Τρίπολη, σε συνδυασμό με την αποκατάσταση της σιδερένιας γέφυρας του Ευρώτα και της αισθητικής του όλου τοπίου.

Γι’ αυτό, το ΔΣ του σωματείου αποφάσισε νέα σύγκληση των φορέων της πόλης, προκειμένου να διατυπωθούν οι απόψεις όλων και να διεκδικηθούν οι απαραίτητες λύσεις για το επίσης χρονίζον μεγάλο αυτό θέμα. Η ημερομηνία και ο χώρος της συνάντησης θα ανακοινωθούν σύντομα.