Η αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα απέστειλε την ακόλουθη επιστολή προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελο Αποστόλου με στατιστικά στοιχεία που τεκμηριώνουν τη μείωση της παραγωγής ελαιολάδου και βρώσιμων ελιών κατά την τελευταία τριετία στο νομό, προκειμένου να εξετασθεί η δυνατότητα ένταξης της Λακωνίας σε πρόγραμμα αποζημιώσεων ΠΣΕΑ για την ελαιοκαλλιέργεια:

Αξιότιμε κ. υπουργέ,

Όπως βέβαια θα γνωρίζετε, η οικονομία της Λακωνίας στηρίζεται κυρίως στον πρωτογενή τομέα και ιδιαίτερα στην καλλιέργεια της ελιάς, με την παραγωγή εξαιρετικού ελαιόλαδου και βρώσιμων ελιών.

Από τα στοιχεία που διαθέτει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της ΠΕ Λακωνίας, προκύπτει πολύ μεγάλη μείωση στη φετινή παραγωγή τόσο σε ελαιόλαδο όσο και σε βρώσιμες ελιές (Καλαμών). Η μείωση αυτή σε σύγκριση με τις δύο προηγούμενες ελαιοκομικές περιόδους ανέρχεται σε:

– 55% για το ελαιόλαδο: Από μέσο όρο 24.500 τόνους τις ελαιοκομικές περιόδους 2014-15 και 2015-16, σε εκτιμώμενη παραγωγή 11.000 τόνους την ελαιοκομική περίοδο 2016-17.

– 33% για τις βρώσιμες ελιές: Από μέσο όρο 18.000 τόνους τις ελαιοκομικές περιόδους 2014-15 και 2015-16, σε εκτιμώμενη παραγωγή 12.000 τόνους την ελαιοκομική περίοδο 2016-17.

Η παραπάνω μείωση της παραγωγής οφείλεται κυρίως στις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά τη χειμερινή περίοδο 2015-16 και την άνοιξη του 2016, και συγκεκριμένα:

1. Η επικράτηση υψηλών θερμοκρασιών κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο είχε ως αποτέλεσμα τα δέντρα να μην συμπληρώσουν τις απαιτούμενες, ανάλογα με την ποικιλία, ώρες ψύχους προκειμένου να γίνει η εαρινοποίηση των οφθαλμών, με αποτέλεσμα τη μειωμένη ανθοφορία και το μεγάλο ποσοστό ατελών ανθέων. Οι ανάγκες σε ψύχος βαίνουν μειούμενες ανάλογα με την ποικιλία: Αθηνολιά, Καλαμών, Κουτσουρελιά και Κορωνέϊκη, και για το λόγο αυτό η μεγαλύτερη μείωση της παραγωγής (μέχρι και 90%) παρατηρείται στις περιοχές που καλλιεργείται κυρίως η Αθηνολιά.

2. Οι μειωμένες βροχοπτώσεις της χειμερινής περιόδου (300 χιλ. βροχής για την περιοχή της Σπάρτης τους μήνες Νοέμβριο 2015 – Μάρτιο 2016) είχαν ως αποτέλεσμα την έλλειψη εδαφικής υγρασίας κατά την περίοδο της καρπόδεσης.

3. Οι υψηλές θερμοκρασίες (30 – 32 οC) που επικράτησαν κατά την περίοδο της ανθοφορίας σε συνδυασμό με τους νότιους ξηρούς ανέμους, καθώς και οι επαναλαμβανόμενες λασποβροχές, είχαν ως αποτέλεσμα τη μειωμένη γονιμότητα της γύρης και κατ΄ επέκταση τη μειωμένη καρπόδεση.

Επιπλέον στη μείωση της παραγωγής συνέβαλαν και οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν μετά την καρπόδεση και κυρίως κατά τους φθινοπωρινούς μήνες, όπου παρατηρήθηκαν: α) έλλειψη ημερών καύσωνα (θερμοκρασίες > 37 οC) και β) υψηλές σχετικές υγρασίες, με αποτέλεσμα να ευνοηθούν τόσο η ανάπτυξη του δάκου όσο και των διαφόρων μυκητολογικών ασθενειών της ελιάς, όπως το γλοιοσπόριο, το κυκλοκόνιο, η κερκόσπορα κ.ά.

Κύριε υπουργέ,

Διά του παρόντος εγγράφου παρακαλούμε όπως εξετάσετε τη δυνατότητα ένταξης της ΠΕ Λακωνίας σε πρόγραμμα ΠΣΕΑ για την ελαιοκαλλιέργεια, καθόσον με τα συνυποβαλλόμενα στοιχεία τεκμηριώνεται αρκούντως η μειούμενη εξέλιξη της παραγωγής χρονικά. Αίτιο αυτού του φαινομένου είναι η παρατηρούμενη κατά τα τελευταία χρόνια εναλλαγή ασυνήθιστα υψηλών και χαμηλών θερμοκρασιών, συναρτώμενη και με αντίστοιχες διακυμάνσεις υγρασίας, εν γένει αλλά και ειδικότερα κατά την περίοδο της ανθοφορίας. Το γεγονός αυτό επιδρά επί της γονιμότητας των ανθέων αλλά και των συνθηκών επικονίασης, γεγονός που περαιτέρω εξαρτάται και από το ανάγλυφο όπου χωροθετείται η καλλιέργεια, κάνοντας αλλού εντονότερο και αλλού λιγότερο έντονο το φαινόμενο.

Η κ. Τζανετέα εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο υπουργός θα ανταποκριθεί άμεσα στο δίκαιο αίτημα των λακώνων αγροτών, λαμβάνοντας υπόψη τις μεγάλες καταστροφές που έχουν υποστεί αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης.