Σε εξέλιξη οδοποιία και τεχνικά έργα στην ευρύτερη περιοχή του Μυστρά

Έργα βελτίωσης υποδομών εκτελεί την τρέχουσα περίοδο ο δήμος Σπάρτης στη δημοτική ενότητα Μυστρά.

Συγκεκριμένα πραγματοποιούνται εργασίες κατασκευής τεχνικών έργων (αγωγοί ομβρίων, φρεάτια, ρείθρα, τοίχοι αντιστήριξης) και τσιμεντοστρώσεις, σύμφωνα με την εγκριθείσα μελέτη και τις αποφάσεις των τοπικών συμβουλίων. Οι εργασίες θα συνεχιστούν με τμηματικές ασφαλτοστρώσεις, όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.

“Τα έργα αυτά”, σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου, “αποτελούν μια σημαντική παρέμβαση, καθώς έχουν ως στόχο τη διευκόλυνση μετακίνησης των πολιτών που ζουν εκεί, τη βελτίωση της καθημερινότητας και την αναβάθμιση της ασφάλειας και της ποιότητας ζωής. Η προσπάθεια της δημοτικής αρχής για την υλοποίηση έργων είναι συνεχής, παρά τις δυσκολίες που προκύπτουν καθημερινά λόγω μειωμένων πόρων και ελλείψεων προσωπικού, αντιμετωπίζοντας με πρόγραμμα και αρκετή δουλειά πολλά από τα προβλήματα των περιοχών”.